ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αριθμός Πρακτικού 26, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Σεπτεμβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛ9Κ7ΛΗ-Ε9Μ-signed