ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Αριθμός Πρακτικού 24, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Αυγούστου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΩΛ7ΛΗ-87Α-signed

Σχολιάστε