Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της ΄΄ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στην ΤΚ Μαλαμάτας ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΩΡΙΔΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-ακρ

Σχολιάστε