Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “ Οριοθέτηση ρέματος Αχερούνες” στο Δήμο Σκύρου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΄΄ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ΄΄ ΣΚΥΡΟ-1

Σχολιάστε