Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,6 MW της ‘’W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE’’ στη θέση«ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα. (ΠΕΤ : 2309000426)