Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΘΟΔΑ ΕΠΕ’’ στη θέση «Θόδα» του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ 2211856626)

μπε 2022τζασπερ αιολικη - - θοδα -βοιωτια