Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΄΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ ΄΄ στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», στην Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ - ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε