Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Κατασκευή γηπέδου Καμαρίτσας΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

Σχολιάστε