Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Ανέγερση νέου κτιρίου με αμφιθέατρο για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ένταξη του νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Πυρηνικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ΄΄( ΠΕΤ:2302907528)