Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Τμηματική οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καραγκιόζη ΄΄ στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2209832928)