Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Τμηματική οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Αλαργινού ΄΄ στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας(ΠΕΤ: 2209832829)