Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιχύος 55,8 MW της “ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις <<Καστρί- Κοκκάλια>>,<<Καράβι - Αλογοβούνι>>, <<Τύμπανο - Τρυπητήρι >> των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας ανίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε-1-ΑΚΡ1(1)

Σχολιάστε