Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έγου: ΄΄ Μονάδα διαχείρισης επικινδύνων και μη αποβλήτων ΄΄ στην περιοχή Μνήμα Κάτη, Δ.Ε. Αυλίδας, Δήμου Χαλκιδέων, ΠΕ Ευβοίας, της εταιρεία ΄΄ VEN Engineering M.E.Π.Ε ΄΄ ( πρώην Antipollution processihg Center M.E.Π.Ε), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

VEN Engineerig μεπε- ΕΥΒΟΙΑ-1

Σχολιάστε