Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΄έργου: Aιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,8 MW της ΄΄ INTER WIND IKE¨΄ στη θέση ¨ Αγριλιά ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας, (ΠΕΤ: 2208821526), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86