Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μετά του συνημμένου Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΣΔΑ), για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Εξόρυξη κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή 54 χλμ., εντός του Δημόσιου Μεταλλευτικού (Δ.Μ.) χώρου HANSA, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία “IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”