Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Αχλαδίτσα΄΄, Τ.Κ. Προκοπίου, Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ- Δ. ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ -_Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε