Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης (στο πλαίσιο Π.Α.Σ.Μ.), συνολικής δυναμικότητας 1.000 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Βουρλιάς», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6,του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «GRECO FISH Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ:2405003324)