Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση από 22 στρέμματα σε 40 στρέμματα και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση “Ορμος Ανεμοκάμπι”, Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”

ΜΠΕ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.- Δ ΔΕΛΦΩΝ - ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε