Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,2 ΜW της ΄΄ C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Αγία Πελασγία - Πάτημα >> του Δήμου Ορχομενού Ν.Βοιωτίας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΄΄ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ΄΄-2

Σχολιάστε