Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Λούτσα Μοναστηρίου>>στο Δήμο Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν.βοιωτίας

NIATA AIOLOS A.E-ΑΚΡ

MELETH_24844_51_2020ΔΙΑΒ

Σχολιάστε