Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33,6 MW(εγκαταστημένη ισχύς 36ΜW) της ¨W.E. GRΑΙGOS NEW ENERGIES MIKE¨ στη θέση “ ΡΑΧΗ” Δ.Ε Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2304941822)