Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της αρ.οικ.114664/16-10-1998 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ( όπως ανανεώθηκε με την αρ.813/27930/3-3-2020 απόφασή μας και την αρ.οικ.133112/6-12-2010 ΚΥΑ) του έργου “Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού “στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 2020

Σχολιάστε