Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 ΜW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. “ στη θέση <<Πούντα >>Δ.Ε. Αυλώνας του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου Ν.Ευβοίας