Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο του Γ.Γ. Α.Δ.Θ.-Στ.Ε που αφορά την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στην οριστική παραχώρηση 86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης – Αγίας Άννας του Π.Ε. Ευβοίας ,Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, για την επιβεβαίωση του μεταλλευτικού δυναμικού λευκολίθου ,της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.»