Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την ανανέωση της αρ.57324/6158/20-08-2010 αποφασή μας. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3657/159709/25-09-2015 αποφασή μας ,υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ),δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας του Αποστόλου Ζιώγα σε γήπεδο εμβαδού 17.925,58 τ.μ. στη θέση <<Άσπρα Λιθάρια >>Δ.Δ.Αφρατίου του Δήμου Ληλαντίων Ν.Ευβοίας

ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχολιάστε