Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,994 MW στη θέση «Σαμάρα» Δ.Ε.Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

399 19112019

 

 

Σχολιάστε