Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ξενοδοχείου με την επωνυμία ΄΄ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΄΄ 3*, της εταιρείας ΄΄ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α.Ξ.Ε ΄΄ στη θέση «Γλύφος- Μύτη Μανώλη », της Δ.Ε. Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ – ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α.Ξ.Ε. – ΕΥΒΟΙΑ