Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ. Αχλαδίου του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας”, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΧΛΑΔΙΟΥ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε