Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ΄΄ Δημιουργία αμμώδους ακτής έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΄΄ NEGREPONTE RESORT ERETRIA ΄΄ στη θέση Μαλακώντα, Ερέτριας Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ – NEGREPONTE RESORT ERETRIA – ΕΥΒΟΙΑ