Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΄΄ΔΗΙΩΝ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Στριβάδια ΄΄, της Τ.Κ Γραβιάς, του Δήμου Δελφών του Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΑΣΠΗΕ ΄΄ ΔΗΙΚΩΝ ΙΚΕ΄΄ ΦΩΚΙΔΑ