Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/ βιορευστών, ισχύος 500 KW, της εταιρείας ΄΄ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΚΑΡΛΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΟΕ ΄΄στη θέση «Λαμψάκου», του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας

ΜΠΕ – ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΓΚΑΡΛΑΣ- ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ_1_

Σχολιάστε