Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία έως το Κάστρο Άμφισσας» στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας

ΜΠΕ -ΕΡΓΟ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ_Δ ΔΕΛΦΩΝ - ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε