Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών Δήμου Στυλίδας» στο Ν. Φθιώτιδας

ΜΠΕ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε