Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Περιφερειακός δρόμος Τρικόρφου » στη ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-ΕΡΓΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ-ΔΡΟΜΟΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-Δ-ΔΩΡΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε