Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / βιορευστών, ισχύος 100 KW, του ΄΄ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΄΄στη θέση « Στριβάδια » της ΤΚ Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, του Ν. Φωκίδας

ΜΠΕ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ