Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / βιορευστών, ισχύος 0,5 ΜW, του ΄΄ ΜΠΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΄΄ στη θέση « Αχλαδόκαμπος » της ΔΕ Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΜΠΙΖΟΥ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε