Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκμετάλλευση μεταλλείου χρωμίτη, έκτασης 387.000 τ.μ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ Δ.Δ. Μεταλλείο Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΜΠΕ-ΜΠΑΡΑΤΗ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ