Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» στο Νότιο τμήμα της οριστικής παραχώρησης #86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας του Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.-ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε