Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δημιουργία παραθεριστικού οικισμού στη Νήσο Καβαλιανή, στο Δήμο Καρύστου Ν. Ευβοίας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-΄΄ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ-΄΄_ΕΥΒΟΙΑ