Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας «ASCENT POWER IKE» στη θέση «Βουνό» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ - ASCENT POWER IKE - Δ ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε