Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) Μονάδας παραγωγής λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών σωµάτων και ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 200ΚW και(γ) Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαιών/ βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας”ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ” στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας–Λαµίας, του ∆ήµου Αµφίκλειας- Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας

ΜΠΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟE-ΦΘΙΩΤΙΔΑ