Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο « Βελτίωση Οδικού κόμβου Ε.Ο Νο 27 – θέση ΒΙΟΠΑ Άμφισσας» της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΚΟΜΒΟΣ ΒΙΟΠΑ 23.9.2019_ΑΚΡ. ΑΝΤΓΡ._signed

Σχολιάστε