Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής ελαστικών και πλαστικών μειγμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» Δ.Ε. Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΚΑΛΩΔΙΑ-Α.Ε.-ΤΑΝΑΓΡΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ