Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) βιομηχανίας παραγωγής χημικών προιόντων της ΄΄ AFCOLIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΕΡΩΜΑΤΑ ΄΄ Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΑFCOLIA ELLAS -ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σχολιάστε