Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 279,9992 MWp στη θέση «Μαλανδρίνο», των Δ.Ε. Τολοφώνος και Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» της εταιρείας ΄΄CERO DEVELOPMENT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.΄΄, (ΠΕΤ): 2305957413