Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 255,0028 MW και σύνοδα έργα ηλεκτρικής διαύνδεσης στη θέση ¨ΒΟΥΖΙ¨, Δ.Ε. Δομοκού, Δ. Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”

΄΄βουζι ΄΄ δομοκοσ