Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: ΄΄ ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 72.6 MW( 39.6 MW στη θέση ΄΄ Αρμακάς – Πυργάρι ΄΄ και 33 MW στη θέση ΄΄ Στεφάνα – Αμπέλια ΄΄ ) με τα συνοδά τους έργα στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Δερβενοχωρίων & Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, της AIRENERGY ΑΡΜΑΚΑΣ ΑΜΠΕΛΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε.