Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου΄΄Αρδευτικές γεωτρήσεις Δήμου Δομοκού ΄΄στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ: 220379426)

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ