Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου΄΄ Δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)Τ.Κ. Ομβριακής΄΄ στο Δήμο Δομοκού Ν. Φθιώτιδας( ΠΕΤ:2112697921)