Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 200 MW της ’’CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.E’’ στη θέση «ΧΟΥΝΗ» Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ : 2311002329)